PGD Tomačevo Jarše je bilo ustanovljeno 13. januarja 1952 z utemeljitvijo, da gasilska četa Tomačevo v sklopu društva Stožice ne zadošča za pokritje vseh potreb obsežnega požarnega varstva. To lahko zagotavlja le samostojno organizirano gasilsko društvo z vso potrebno opremo, prostori in usposobljenim članstvom. 

sektorska moskric

Sektorska vaja na Osnovni šoli Jožeta Moškriča v Novih Jaršah

V letu 2012 smo praznovali 60 let obstoja drustva, ki že od prvega dne sledi smeri in viziji ustanoviteljev, pomagati ljudem pri elementarnih nesrecah ter požarih. Z leti smo dodali še skrb za okolje in velik povdarek namenili izobraževanju odraslih in mladine na področju gasilstva. 

PGD Tomačevo Jarše deluje v sklopu gasilcev Ljubljana - Sever in je član Gasilske zveze Ljubljana. 
Skupaj z vašo pomočjo si vsako leto prizadevamo za rast društva, razvoj v skladu z smernicami Gasilske zveze Slovenije in tako zagotavljamo profesionalno in dobro izurjeno gasilsko sredino za pomoč svojim krajanom, ter vsem ostalim pomoči potrebnim v republiki Sloveniji.

dom

 

PGD Tomačevo Jarše je bilo ustanovljeno 13. januarja 1952 z utemeljitvijo, da gasilska četa Tomačevo v sklopu društva Stožice ne zadošča za pokritje vseh potreb obsežnega požarnega varstva. To lahko zagotavlja le samostojno organizirano gasilsko društvo z vso potrebno opremo, prostori in usposobljenim članstvom. 

sektorska moskric

Sektorska vaja na Osnovni šoli Jožeta Moškriča v Novih Jaršah

V letu 2012 smo praznovali 60 let obstoja drustva, ki že od prvega dne sledi smeri in viziji ustanoviteljev, pomagati ljudem pri elementarnih nesrecah ter požarih. Z leti smo dodali še skrb za okolje in velik povdarek namenili izobraževanju odraslih in mladine na področju gasilstva. 

PGD Tomačevo Jarše deluje v sklopu gasilcev Ljubljana - Sever in je član Gasilske zveze Ljubljana. 
Skupaj z vašo pomočjo si vsako leto prizadevamo za rast društva, razvoj v skladu z smernicami Gasilske zveze Slovenije in tako zagotavljamo profesionalno in dobro izurjeno gasilsko sredino za pomoč svojim krajanom, ter vsem ostalim pomoči potrebnim v republiki Sloveniji.

dom

 

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si