Šesto desetletje: 2002 - 2012

 

»Šesto desetletje je za nami in pred nami je obveza, da razgrnemo najpomembnejša dogajanja o dejavnosti gasilskega društva Tomačevo – Jarše. Zelo pomemben in z velikimi napori dosežen društveni dogodek je bila »sodba poravnava« o lastništvu gasilskega doma med gasilskim društvom Tomačevo – Jarše in Mestno občino Ljubljana na okrajnem sodišču v Ljubljani, dne 20. maja 2008.«

Za izgradnjo tretje etaže gasilskega doma Tomačevo v letu 1980 je del investicijskih sredstev prispevala takratna Krajevna skupnost Tomačevo – Jarše za pridobitev poslovnih prostorov. Po razpadu Krajevne skupnosti je hotela Mestna občina Ljubljana delež Krajevne skupnosti olastniniti. Osem let smo pravno dokazovali, da je bil delež krajevne skupnosti premajhen za uveljavljanje solastninske pravice mestne občine Ljubljana in da krajevna skupnost ves čas uporabe ni izpolnjevala obveznosti do investicijskega vzdrževanja. Tako smo s »sodno poravnavo« dne 20. maja 20009 dosegli, da je društvo v celoti lastnik gasilskega doma Tomačevo 16.

Po 20. letih uporabne orodnega vozila Renault Trafic smo le-to zaradi starosti in nezanesljivosti zamenjali z novim orodnim vozilom Peugeot. Vozilo smo nabavili s sredstvi društva in Gasilske zveze Ljubljana ter ga ustrezno opremili za našo uporabo leta 2007.

kombi edit

Najnovejša pridobitev - orodno vozilo Peugeot

To desetletje zaznamujejo obsežne naravne ujme, kot so poplave in veliki požari v naravi, pri katerih je v veliki meri breme reševanja nosilo prav prostovoljno gasilstvo.

Naše društvo je leta 2003 sodelovalo pri odpravi posledic naravne nesreče v vasi Ukva v Italiji, leta 2006 pri gašenju požarov v naravnem okolju na Krasu, leta 2007 pri odpravi jesenskih povodenj v Železnikih. Leta 2010 smo pri poplavah na Barju in Viču v Ljubljani črpali vodo iz zalitih objektov.

Vedno bolj pogoste elementarne in druge nesreče velikih razsežnosti rešujemo v veliki meri prav prostovoljni gasilci znotraj in zunaj naše domovine, kar dviguje pomen obstoja usposobljenosti in opremljenosti gasilskih društev. Tako kot v preteklosti smo tudi v tem desetletju posvetili velik pomen usposabljanju članstva za našo dejavnost. Vseskozi vzgajamo, izobražujemo in dopolnjujemo znanje naših članov za vedno bolj zahtevne naloge v gasilstvu. V tem desetletju smo veliko sredstev namenili tudi vzdrževanju gasilskega doma. Zamenjali smo kritino, okna in vrata ter parket v dvorani. Obnovili smo fasado in zamenjali garažna vrata. Na osnovi vloženega dela, nabavljene opreme in vzdrževanja objektov smo lahko prepričani, da sredstva, katera prispevajo krajani in Gasilska zveza Ljubljana, gospodarno vlagamo.

Za uspešno delo nam je MOL leta 2009 podelil Zahvalno listino za uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pri krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Za dosežke v tem desetletju gre predvsem zahvala aktivnemu članstvu in uspešnemu vodenju upravnega odbora društva, zato pojdimo z optimizmom in pripadnostjo naprej v naslednje desetletje in dalje.

 

Besedila zbral in zapisal: Janez Blaž

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si