60 LET PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA TOMAČEVO - JARŠE: 1952 - 2012

Prvo desetletje: 1952 - 1962

 

»Odločitev za ustanovitev gasilskega društva Tomačevo – Jarše je bila sprejeta na občnem zboru v Stožicah dne 13. januarja 1952 z utemeljitvijo, da gasilska četa Tomačevo v sklopu društva Stožice ne zadošča za pokritje vseh potreb obsežnega požarnega varstva. To lahko zagotavlja le samostojno organizirano gasilsko društvo z vso potrebno opremo, prostori in usposobljenim članstvom.«

Na osnovi podane odločitve se je ustanovilo samostojno gasilsko društvo Tomačevo z izvolitvijo upravnega odbora, katerega predsednik je bil Martin Babnik, poveljnik pa Anton Srakar, vendar so priprave na krstno registracijo potekale skozi celo leto 1952 do prvega rednega občnega zbora dne 8. februarja 1953, ki je bil v Zadružnem domu Tomačevo.

Podpisniki ustanovne listine so: Martin Babnik, Luka Cunder, Ivan Dimnik, Franc Dimnik, Anton Saje, Anton Srakar, Franc Srakar in Ivan Uranič.

Prvi ognjeni krst smo doživeli v noči 5. avgusta 1952, ko je strela udarila v Mežnarjev kozolec. Ta požar smo pogasili samostojno z ročno brizgalno. Po več kot enoletnem naporu nam je 1. julija 1953 uspelo nabaviti motorno brizgalno z najnujnejšo opremo – cevmi. Organiziran je bil tudi tečaj za izprašane gasilce, katerega je uspešno opravilo 12 članov. V istem letu nam je že uspelo sestaviti tudi prvo žensko desetino. Shrambo za orodje nam je ponudil Franc Babnik, pri katerem so v tistem času potekale vse seje društva. Med letom 1954 je bil za predsednika društva izvoljen Vinko Kavčič, ostali odbor pa kje ostal nespremenjen.

Leta 1955 je društvo sprejelo prednostno in odločilno obveznost – »izgradnjo lastne strehe – gasilskega doma« kot temeljni pogoj za nadaljnji obstoj in razvoj društva. S to odločitvijo smo vstopili v najtežje obdobje 60-letne zgodovine društva. Od našega člana Cunder Luke smo leta 1956 odkupili zemljišče, za katerega smo odšteli dobiček treh veselic. Leta 1958 je takratni župan in kasneje častni član našega društva g. Stane Koman vzidal temeljni kamen za novi gasilki dom. Začetek gradnje se je nekoliko zavlekel zaradi zavrnitve prvega načrta, šele z dopolnitvijo drugega načrta smo zadostili pogojem za pričetek gradnje. Leta 1960 smo presrečni dočakali dan, ko smo že lahko preselili opremo v nedograjeni gasilski dom. Gradnjo doma je skozi štiriletno obdobje vodil Janez Blaž, ki je leta 1962 postal tudi predsednik društva.

otvoritev 10 let

Otvoritev gasilskega doma in praznovanje 10. leta obstoja društva

Po večletnih naporih smo leta 1959 v naselje končno dobili vodovodno napeljavo. To je bil velik uspeh za krajane in velika pridobitev za možnost gašenja požarov iz hidrantnih priključkov.

Posebno doživetje in krona desetletnega dela je bila leta 1962 svečana otvoritev novo zgrajenega gasilskega doma in proslava 10-letnice obstoja gasilskega društva Tomačevo – Jarše.

 

Besedila zbral in zapisal: Janez Blaž

 

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si