Peto desetletje: 1992 - 2002

 

»Razmere za delovanje društva so se v samostojni Sloveniji bistveno spremenile. Ljubljana je bila v prejšnjem sistemu razdeljena na pet samostojnih občinskih gasilskih zvez, katere so se leta 1995 združile v eno zvezo. Tako se je leta 1995 ustanovila nova Gasilska zveza Ljubljana, ki je razpolagala s sorazmerno manjšimi finančnimi sredstvi za 35 društev, kot je to zmogla ukinjena občinska gasilska zveza Ljubljana Bežigrad. Uresničevala se je napoved, da bodo društva živela vse več od lastne sposobnosti in vse manj od družbene pomoči. Temu ustrezno se je naše društvo prilagodilo tako, da je del prostorov gasilskega doma oddajalo v najem. Ponovno se je pričelo s prirejanjem veselic, da smo si na tak način velik del denarnih sredstev za vzdrževanje in pokrivanje naših potreb priskrbeli sami.«

Za vadbeni prostor (poligon) katerega smo imeli do leta 1993 samo v uporabi, smo vložili denacionalizacijski zahtevek in na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana Bežigrad je postalo društvo dne 21. septembra 1995 lastnik zemljišča z vpisom v zemljiško knjigo. V naslednjem letu smo položili na vadbeni prostor meteorno kanalizacijo, površino pa prekrili z asfaltno prevleko.

50 let

Zbor gasilcev PGD Tomačevo-Jarše ob 50. letnici

Leta 1994 je bil za poveljnika društva izvoljen Matjaž Semrajc, v letu 2000 pa ponovno Andrej Srakar. Za predsednika društva smo leta 1998 izvolili Francija Dimnika.

Jubilejno leto ob 50-letnici obstoja PGD Tomačevo – Jarše smo proslavili še posebej svečano. V uporabo smo vključili novo kombinirano vozilo Renault. Stroški nabave vozila in opreme za vozilo so znašali preko 23 milijonov SIT. Polovico denarnih sredstev je društvo priskrbelo samo z intenzivnim varčevanjem, drugo polovico pa je prispevala Gasilska zveza Ljubljana.

 

Besedila zbral in zapisal: Janez Blaž

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si